Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról angolra.

Leírás

TIP FOND

Az alapot aktívan kezelik1, de nem egy referenciaértékkel2 szemben.

A BT Invest Alternatív Befektetési Alap egy nyílt végű alternatív befektetési alap, amelyet partnerségi megállapodással hoztak létre lakossági befektetők számára. Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2021.09.30-i 206. számú engedélyével engedélyezte, és az ASF közhiteles nyilvántartásában CSC09FIAIR/120009/30.09.2021 számon, ISIN: ROFIIN000064 számon szerepel.

A BT Invest Alternatív Befektetési Alap egy lejben denominált alap.

Célja a magánszemélyek és jogi személyek által rendelkezésre álló pénzügyi források mozgósítása az alap befektetési jegyeinek nyilvános felajánlása révén, és ezen forrásoknak a diverzifikált befektetési politikát folytató alternatív befektetési alapok engedélyezett eszközeibe történő befektetése. Az alap befektetései a vonatkozó jogi keret által előírt korlátokon belül történnek.

Az alap célja a befektetett tőke értékének növelése az inflációs rátát meghaladó hozam elérése érdekében.

A BT Invest Alternatív Befektetési Alap olyan értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet be, amelyeket Romániában, valamely tagállamban vagy harmadik országban jegyeznek vagy kereskednek valamely romániai kereskedési helyszínen. A befektetések elsősorban részvényekbe és - a piaci feltételektől függően - fix kamatozású pénzügyi eszközökbe irányulnak.

Az alap befektetési politikáját a szabályzat részletesen tartalmazza, és lehetővé teszi a befektetéseket i. Romániában, ii. a tagállamokban és iii. a következő harmadik országokban: Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Svájc.

Az Alap nem fektet ingatlanvagyonba és üvegházhatású gázok kibocsátási egységeibe.

Az Alapnak tilos: (i) short ügyleteket végrehajtani; (ii) a BT Asset Management SAI S.A. által kibocsátott pénzügyi eszközökbe befektetni; (iii) a portfóliójában lévő eszközökre vonatkozó ügyleteket kötni a BT Asset Management SAI S.A.-val.; (iv) a portfóliójában lévő pénzügyi eszközöket készpénzre vagy más pénzügyi eszközökre cserélni, és a befektetési portfóliójában lévő illikvid eszközöknek a befektetők részére történő ingyenes átruházását ("természetbeni visszaváltás") nem alkalmazni; (v) pénzügyi eszközökből kölcsönöket nyújtani; (vi) készpénzből kölcsönöket nyújtani; (vii) szindikált hitelekben részt venni/jegyezni; (viii) készpénzhitelek garantálása harmadik fél javára; (ix) más pénzügyi vagy nem pénzügyi szervezetek által kibocsátott hitelportfóliók közvetlen, részleges vagy teljes megvásárlása, kivéve a nemzetközileg elismert pénzügyi intézmények, hitelintézetek vagy a B. által engedélyezett nem banki pénzügyi intézmények által kibocsátott pénzügyi eszközökbe történő befektetési célú kihelyezéseket.N.R. vagy valamely tagállam vagy harmadik ország más központi bankja által engedélyezett bankok.

1 Az aktív kezelés azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközöket egy befektetési univerzumból saját kiválasztási kritériumok alapján választják ki.

2 A referenciaindex egy olyan tőzsdeindex, amely releváns a befektetési univerzum szempontjából, amelyből a pénzügyi eszközöket kiválasztják.

AKTÍV

Kereskedett részvények
Bankbetétek

KOCKÁZAT ÉS HOZAM MUTATÓ

A BT Invest Alternatív Befektetési Alap magas kockázatú alap, amely olyan dinamikus befektetőket céloz meg, akik egyetértenek az Alap befektetési politikájával és követik azt.

Az ISR nem a befektetett összeg elvesztésének kockázatát méri, hanem az alap által korábban rögzített értéknövekedést és értékcsökkenést. A szintetikus kockázati mutató a FIA BT Invest kockázati szintjét mutatja más termékekhez képest.

AJÁNLOTT IDŐTARTAM

Minimum 2 év

A portfólió szerkezete

Dátum 2024-06-20
Kereskedett részvények
64.35%
Bankbetétek
29.04%
Elérhető látótávolságon belül
6.54%
Egyéb eszközök, beleértve az átutalt összegeket is
0.07%
Állami/önkormányzati kötvények
0%
Vállalati kötvények
0%

Költségek

Vásárlási költségek
0%
Visszaváltási díj
5% az 1 és 360 nap közötti tartási időszakok esetén;
0% a
360 napot meghaladó időszakokesetén .
A visszaváltási díj csak azokra a visszaváltási összegekre vonatkozik, amelyek olyan befektetési jegyekre vonatkoznak, amelyek tartási ideje nem haladta meg a 360 napot.
Jelenlegi alapkezelési díj*
A kezelt nettó eszközök átlagának 0,2%/hó

 *Ezt a díjat figyelembe veszik az alap befektetési jegyének értékének kiszámításakor.

Evolúciós diagram
Az alap befektetési jegy értékének alakulása

2024-06-20
5339,08 (az alapegység értéke 2 tizedesjegy pontossággal jelenik meg)
Az alap befektetési jegyének értéke

SZÁMÍTSD KI A HOZAMOT

Teljesítmény

Dátum
2024-06-20
A nettó eszközök egységértéke*
5339.08 RON
Az elmúlt 30 napban
-2.296%
Dátum: 2023.12.31.
4.023%
Az elmúlt 365 nap
6.624%
2023-as év
10.392%
Nettó eszközérték (RON):
17,218,538.02
A befektetők száma:
20
A forgalomban lévő egységek száma:
3,225.00

*Azalap befektetési jegyének aktuális napi értékea következő munkanap második felében kerül közzétételre.

Cím érték előzményei

Nettó eszközérték előzmények

 

Ez egy reklámközlemény. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap múltbeli teljesítménye nem garancia a jövőbeli teljesítményre. Befektetés előtt olvassa el az alap dokumentumait! A dokumentumok román nyelven elérhetők a www.btassetmanagement.ro weboldalon, és ingyenesen beszerezhetők a BT Asset Management SAI S.A.-nál.

A befektetők jogainak összefoglalója román nyelven itt és a BT Asset Management SAI-nál érhető el.

Szeretne feliratkozni a BT Asset Management hírlevelére?

  • Iratkozzon fel és kapjon havi híreket a BT Asset Management befektetési alapjairól.

  • Bármikor leiratkozhatsz, itt megtudhatod, hogyan.